Noticies

28/07/2023 Actualitat
La Diputació de Tarragona , a través de la convocatòria 2022, de subvencions destinades per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipis, anualitat 2022 , concretament per al concepte d’adquisició d’un ordinador portàtil , ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut...
Subvencions Excepcionals 2021
31/10/2022 Actualitat
La Diputació de Tarragona , a través de la convocatòria de "S ubvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2021 ” ha concedit a l'Ajuntament de Paüls, una subvenció per a la per a la “Arranjament de diferents camins amb danys (novembre 2020)” de 80.000€
28/03/2022 Actualitat
Queda obert el període de preinscripció per a la llar d'infants " El Món Petit" fins al dia 29/04/2022. Documentació que cal aportar: - Original i fotocòpia de DNI del/ de la sol·licitant. - Original i fotocòpia del llibre de família Sol·licitud de preinscripció en el següent enllaç: /sites/pauls/...
26/10/2021 Actualitat
La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2020, de subvencions destinades a l’impuls de l’economia baixa en carboni ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de 13.059,25 euros per a renovar l’enllumenat de l’Ajuntament, escola de música, escola, llar dels jubilats,...
Menu

Menú principal