Subvencions Diputació de Tarragona

AJUTS 2022

 

 

La  Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2022, de subvencions de Salut Pública per generar entorns més  resilients, segurs i saludables, ha concedit a l'Ajuntament de Paüls els següents ajuts:

 

- Línia 1 - 1.2 Piscines un import de 5.435,71 euros.

 

Línia 1 - 1.3 Agent cívic un import de 6.539,20 euros

 

Línia 2 - Salut un import de 12.436,25 euros.

 

 

 

La  Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2022, de subvencions per a projectes i activitats culturals singulars per a ens locals, ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de 14.822,00 euros.

 

 

La  Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2022, de subvencions d'interessos de préstecs concertats pels ens locals, ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de 1.195,29 euros.

 

 

 

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2021, de la línia de subvencions per la trasició energètica i acció climàtica, ha concedit a l'ajuntament de Paüls els següents ajuts:

 

- Línia 4 - Residus, un import de 7.966,81 euros.

 

- Línia 1.2 - Incendis (amb silvopastura), un ajut de 14.269,43 euros.

 

- Línia 2 - PAESC, un ajut de 19.374,00 euros.

 

 

 

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2022, de la línia de subvencions del PAM  per al Programa de despeses corrents exercici 2022, ha concedit a l'ajuntament de Paüls un ajut per un import de 42.100,00€.

 

 

 

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria de "Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2022"ha concedit a l'Ajuntament de Paüls els següents ajuts:

 

 Reparacions al carrer Calavila per danys aiguats, un import de 12.070,01 euros.

 

-  Arranjament d'accès a la zona esportiva municipal, un import de 4.749,99 euros.

 

- Arranjament parcial del carrer Sant Roc per danys aiguats, un import de 63.180,00 euros.

 

 

AJUTS 2021

 

La  Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria de "Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2021"  ha concedit a l'Ajuntament de Paüls, una subvenció per a l' "Arranjament de diferents camins amb danys (novembre 2020)" de 80.000 €.

La  Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2021, de subvencions d'interessos de préstecs concertats pels ens locals, ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de 1485,49 euros.

La  Diputació de Tarragonaa través de la convocatòria 2021, de subvencions per a la protecció de la salut pública, ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de 6.356,74 euros, en concepte de la Línia 1 - 1.2 Piscines. I un altre ajut de 14.482,00 euros, en concepte de Línia 2.

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2021, de la línia de subvencions del PAM  per al Programa de despeses corrents exercici 2021, ha concedit a l'ajuntament de Paüls un ajut per un import de 42.100,00€.

 

La Diputació de Tarragonaa través de la convocatòria 2021, de subvencions destinades per a ajuntamentsentitats municipals descentralitzades i altres ens dependents per a projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania, concretament per al concepte de XVIII FESTA DE LA CIRERAha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut d'un import de 10.144,10 euros. 

La Diputació de Tarragonaa través de la convocatòria 2021, de subvencions destinades per a ajuntamentsentitats municipals descentralitzades i altres ens dependents per a projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania, concretament per a les Jornades Culturals Hivernha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut d'un import de 7.709,45 euros. 

 

 

 

Menu

Menú principal