Noticies

05/04/2023
La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria de "Subvencions per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge, convocatòria 2022” ha concedit a l'Ajuntament de Paüls, una subvenció de 30.000€ per a l’adquisició de l’immoble de carrer Creu 23.
28/11/2022
L'Agrupació de Defensa Forestal Sant Roc de Paüls va rebre un ajut per part de la Diputació de Tarragona per un import de 10.800,00 euros. En data 14 de desmbre de 2021 es va concedir aquesta subvenció que està destinada al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals per ADFs,...
31/10/2022
La Diputació de Tarragona , a través de la convocatòria de " S ubvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2022 ” ha concedit a l'Ajuntament de Paüls, una subvenció per a l’ “Arranjament parcial del carrer Sant Roc per danys per aiguats” de 63.180€
Subvencions Excepcionals 2021
31/10/2022 Actualitat
La Diputació de Tarragona , a través de la convocatòria de "S ubvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2021 ” ha concedit a l'Ajuntament de Paüls, una subvenció per a la per a la “Arranjament de diferents camins amb danys (novembre 2020)” de 80.000€
10/08/2022
Programa de les Festes Majors 2022.
28/03/2022 Actualitat
Queda obert el període de preinscripció per a la llar d'infants " El Món Petit" fins al dia 29/04/2022. Documentació que cal aportar: - Original i fotocòpia de DNI del/ de la sol·licitant. - Original i fotocòpia del llibre de família Sol·licitud de preinscripció en el següent enllaç: /sites/pauls/...
26/10/2021 Actualitat
La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2020, de subvencions destinades a l’impuls de l’economia baixa en carboni ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de 13.059,25 euros per a renovar l’enllumenat de l’Ajuntament, escola de música, escola, llar dels jubilats,...
22/07/2016
Creat en Drupal per l'àrea de Coneixement i Qualitat de la Diputació de Tarragona
Menu

Menú principal