Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

- i l'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enric Adell MoragregaAlcalde i regidories d'hisenda, comunicació, medi ambient i personal.Per Paüls – Acord Municipal 
Subvencions Consell ComarcalSubvencions Generalitat de CatalunyaSubvencions Diputació de Tarragona
 01. Ordenança fiscal reguladora per a la gestió dels residus de la construcció02. Ordenança fiscal reguladora per al registre municipal de parelles de fet03. Ordenança fiscal reguladora de les mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Paüls04. Ordenança fiscal...
P.O.U.M  Plànols Sòl urbàSòl no urbanitzableDelimitació de zonesFoto aèria del casc urbàParcel·lari urbàPlans de millora urbanaSubministrament aigua i clavegueramSubministrament energia elèctricahttps://www.seu-e.cat/ca/web/pauls/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/urbanisme  
INFORMACIÓ GENERALL’Ajuntament de Paüls, en col·laboració amb la Direcció General del Cadastre, ha esdevingut un Punt d’Informació Cadastral.Això significa, que a l'Ajuntament, es podran obtenir certificacions i consultes sobre dades cadastrals, no solament literals o alfanumèriques, sinó també,...
ARQUITECTE MUNICIPALJosé Ramón Llorens Fajardo Telèfon: 977 492 283Horari d'atenció: Dimecres tarda (alterns) de 17:00-19:30 
TREBALLADORA SOCIAL Ana Castells Marques Telèfon: 977 492 283Horari d'atenció: Dijous de 09:00-13:00   EDUCADORA SOCIAL Rosa Ana Fabra Llambrich Telèfon: 977 492 283Horari d'atenció: Un dijous al mes (últim)
L'objecte d'aquesta subvenció és contribuir al manteniment del teixit empresarial del municipi greument afectat per la pandèmia ocasionada pel COVID-19 i la conseqüent emergència sanitària. La intenció d’aquesta ajuda és pal·liar els efectes a l’economia local que ha tingut aquesta situació ...
La Diputació de Tarragona , a través de la convocatòria de "Subvencions excepcionals” corresponents a l’any 2019, ha concedit a l'Ajuntament de Paüls, una subvenció per a la per a la “Construcció del mur de sosteniment del carrer Sant Roc” de 30.000€.
L’Ajuntament de Paüls està executant les actuacions de “ Millora de la zona educativa” . Aquesta actuació te per objectiu la modernització de la zona educativa a través de diferents àmbits d’actuació tant dins com fora de l’escola. A la part externa del centre es construirà un aparcament així com ...
La Diputació de Tarragona , a través de la convocatòria 2020, de subvencions destinades a l’impuls de l’economia baixa en carboni ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de 13.059,25 euros per a renovar l’enllumenat de l’Ajuntament, escola de música, escola, llar dels jubilats, ...
La Diputació de Tarragona , a través de la convocatòria 2019, de la línia de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics excepcionals ha concedit a l'ajuntament de Paüls un ajut per un import de 50.000€.
L’Ajuntament informa que s’estan realitzant les obres d’arranjament del carrer placeta i de la cost del Sol de la Mola. Aquestes actuacions venen cofinançades per la Diputació de Tarragona de la següent manera. Carrer placeta es subvenciona en una part a través del Pla d’Acció Municipal de la ...
La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria del Programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica ha concedit a l'Ajuntament de Paüls, una subvenció per a la modernització d'equipaments informàtics una subvenció de 2.140,27€. La Diputació de ...
2017 El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través de la convocatòria 2017, ha atorgat a l'Ajuntament de Paüls una subvenció per import de 9.521,43 € per a l'arranjament del Camí de les Sorts. 2020 El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través de la convocatòria 2020, ha atorgat a l'Ajuntament de Paüls ...
La Diputació de Tarragona , a través de la convocatòria 2019, de subvencions destinades per a projectes i activitats culturals singulars extraordinàries, concretament per al concepte Activitats Culturals de Nadal , ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de 4.950,00 euros. La ...
AJUT SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

Pàgines

Subscriure a
Menu