Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

- i l'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enric Adell MoragregaAlcalde i regidories d'hisenda, comunicació, medi ambient i personal.Per Paüls – Acord Municipal 
Subvencions Consell ComarcalSubvencions Generalitat de CatalunyaSubvencions Diputació de Tarragona
 01. Ordenança fiscal reguladora per a la gestió dels residus de la construcció02. Ordenança fiscal reguladora per al registre municipal de parelles de fet03. Ordenança fiscal reguladora de les mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Paüls04. Ordenança fiscal...
P.O.U.M  Plànols Sòl urbàSòl no urbanitzableDelimitació de zonesFoto aèria del casc urbàParcel·lari urbàPlans de millora urbanaSubministrament aigua i clavegueramSubministrament energia elèctricahttps://www.seu-e.cat/ca/web/pauls/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/urbanisme  
INFORMACIÓ GENERALL’Ajuntament de Paüls, en col·laboració amb la Direcció General del Cadastre, ha esdevingut un Punt d’Informació Cadastral.Això significa, que a l'Ajuntament, es podran obtenir certificacions i consultes sobre dades cadastrals, no solament literals o alfanumèriques, sinó també,...
ARQUITECTE MUNICIPALJosé Ramón Llorens Fajardo Telèfon: 977 492 283Horari d'atenció: Dimecres tarda (alterns) de 17:00-19:30 
TREBALLADORA SOCIAL Ana Castells Marques Telèfon: 977 492 283Horari d'atenció: Dijous de 09:00-13:00   EDUCADORA SOCIAL Rosa Ana Fabra Llambrich Telèfon: 977 492 283Horari d'atenció: Un dijous al mes (últim)
Donar compte de l'informe 36/2023 de Sindicatura de ComptesEACAT - E-TAULER (aoc.cat)Pressupost https://www.seu-e.cat/ca/web/pauls/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/pressupostExecució pressupostària trimestral https://www.seu-e.cat/ca/web/pauls/govern-obert-i-transparencia/...
Pla local de joventut Paüls
En aquest moment no tenim cap resolució judicial resolta.
L'objecte d'aquesta subvenció és contribuir al manteniment del teixit empresarial del municipi greument afectat per la pandèmia ocasionada pel COVID-19 i la conseqüent emergència sanitària. La intenció d’aquesta ajuda és pal·liar els efectes a l’economia local que ha tingut aquesta situació ...
La Diputació de Tarragona , a través de la convocatòria de "Subvencions excepcionals” corresponents a l’any 2019, ha concedit a l'Ajuntament de Paüls, una subvenció per a la per a la “Construcció del mur de sosteniment del carrer Sant Roc” de 30.000€.
L’Ajuntament de Paüls està executant les actuacions de “ Millora de la zona educativa” . Aquesta actuació te per objectiu la modernització de la zona educativa a través de diferents àmbits d’actuació tant dins com fora de l’escola. A la part externa del centre es construirà un aparcament així com ...
La Diputació de Tarragona , a través de la convocatòria 2020, de subvencions destinades a a realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la Covid-19 , ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut ...
La Diputació de Tarragona , a través de la convocatòria 2019, de la línia de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics excepcionals ha concedit a l'ajuntament de Paüls un ajut per un import de 50.000€.
L’Ajuntament informa que s’estan realitzant les obres d’arranjament del carrer placeta i de la cost del Sol de la Mola. Aquestes actuacions venen cofinançades per la Diputació de Tarragona de la següent manera. Carrer placeta es subvenciona en una part a través del Pla d’Acció Municipal de la ...
La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria del Programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica ha concedit a l'Ajuntament de Paüls, una subvenció per a la modernització d'equipaments informàtics una subvenció de 2.140,27€. La Diputació de ...
2023 El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través de la convocatòria 2023, ha atorgat a l'Ajuntament de Paüls una subvenció per import de 500,00 € per a l'activitat XX Festa de la Cirera de Paüls, d'acord amb la convocatòria de subvencions destinades a particulars i entitats d’àmbit social, cultural ...
AJUTS 2019 La Diputació de Tarragona , a través de la convocatòria 2019, de subvencions destinades per a projectes i activitats culturals singulars extraordinàries, concretament per al concepte Activitats Culturals de Nadal , ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de 4.950,00 ...
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi RESOLUCIÓ ACC/2664/2022, de 16 d'agost, per la qual es convoquen per a l'any 2022 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la ...

Pàgines

Subscriure a
Menu

Menú principal