Subvencions

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria de "Subvencions per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge, convocatòria 2022” ha concedit a l'Ajuntament de Paüls, una subvenció de 30.000€ per a l’adquisició de l’immoble de carrer Creu 23.
AJUTS 2023 La Diputació de Tarragona , a través de la convocatòria 2023, de la línia de subvencions del PAM per al Programa de despeses corrents exercici 2023 , ha concedit a l'ajuntament de Paüls un ajut per un import de 42.100,00€. La Diputació de Tarragona , a través de l'ajut Ecatàleg de ...
Subscriure a
Menu

Menú principal