Subvencions Diputació de Tarragona

 

 

 

AJUTS 2023

 

La Diputació de Tarragona, a través de l'ajut Ecatàleg de cultura, en la convocatòria 2023, ha concedit un ajut a l'Ajuntament de Paüls de 11.297,56 euros amb el següent desglòs:

 

- 15/08/23, actuació orquestra Pensylvania, per un import 3.750,00 euros.

 

- 16/08/23, actuació grup havaneres de Barca de l'Ateneu de Tarragona, per un import de 650,00 euros.

 

- 18/08/23, actuació orquestra Atalaia, per un import de 5.800,00 euros.

 

- 19/08/23, actuació Xaranga Tal Com Sona, per un import de 1.690,00 euros.

 

 

 

L'Ajuntament de Paüls sol·licita ajut a la Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria de "Subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectat per fenòmens meteorològics i altres situacionsexcepcionals 2023", per a realitzar l'actuació d'arranjament parcial del carrer Sant Roc per danys al clavegueram, per un import de 40.000,00 euros.

 

 

 

AJUTS 2022

 

La  Diputació de Tarragona, en data 22 de novembre de 2022, a través de la convocatòria 2022, de subvencions per a subvencions per al "Foment de l'ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix penedès, ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de 9.500,00 euros.

 

 

La  Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2022, de subvencions de Salut Pública per generar entorns més  resilients, segurs i saludables, ha concedit a l'Ajuntament de Paüls els següents ajuts:

 

- Línia 1 - 1.2 Piscines un import de 5.435,71 euros.

 

Línia 1 - 1.3 Agent cívic un import de 6.539,20 euros

 

Línia 2 - Salut un import de 12.436,25 euros.

 

 

 

La  Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2022, de subvencions per a projectes i activitats culturals singulars per a ens locals, ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de 14.822,00 euros.

 

 

La  Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2022, de subvencions d'interessos de préstecs concertats pels ens locals, ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de 1.195,29 euros.

 

 

 

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2021, de la línia de subvencions per la trasició energètica i acció climàtica, ha concedit a l'ajuntament de Paüls els següents ajuts:

 

- Línia 4 - Residus, un import de 7.966,81 euros.

 

- Línia 1.2 - Incendis (amb silvopastura), un ajut de 14.269,43 euros.

 

- Línia 2 - PAESC, un ajut de 19.374,00 euros.

 

 

 

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2022, de la línia de subvencions del PAM  per al Programa de despeses corrents exercici 2022, ha concedit a l'ajuntament de Paüls un ajut per un import de 42.100,00€.

 

 

 

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria de "Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2022"ha concedit a l'Ajuntament de Paüls els següents ajuts:

 

 Reparacions al carrer Calavila per danys aiguats, un import de 12.070,01 euros.

 

-  Arranjament d'accès a la zona esportiva municipal, un import de 4.749,99 euros.

 

- Arranjament parcial del carrer Sant Roc per danys aiguats, un import de 63.180,00 euros.

 

 

AJUTS 2021

 

La  Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria de "Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2021"  ha concedit a l'Ajuntament de Paüls, una subvenció per a l' "Arranjament de diferents camins amb danys (novembre 2020)" de 80.000 €.

La  Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2021, de subvencions d'interessos de préstecs concertats pels ens locals, ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de 1485,49 euros.

La  Diputació de Tarragonaa través de la convocatòria 2021, de subvencions per a la protecció de la salut pública, ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de 6.356,74 euros, en concepte de la Línia 1 - 1.2 Piscines. I un altre ajut de 14.482,00 euros, en concepte de Línia 2.

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2021, de la línia de subvencions del PAM  per al Programa de despeses corrents exercici 2021, ha concedit a l'ajuntament de Paüls un ajut per un import de 42.100,00€.

 

La Diputació de Tarragonaa través de la convocatòria 2021, de subvencions destinades per a ajuntamentsentitats municipals descentralitzades i altres ens dependents per a projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania, concretament per al concepte de XVIII FESTA DE LA CIRERAha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut d'un import de 10.144,10 euros. 

La Diputació de Tarragonaa través de la convocatòria 2021, de subvencions destinades per a ajuntamentsentitats municipals descentralitzades i altres ens dependents per a projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania, concretament per a les Jornades Culturals Hivernha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut d'un import de 7.709,45 euros. 

 

 

 

Menu

Menú principal