Organització

Aquest ens, actualment, no disposa d'oposició, càrrecs de confiança, codi de conducta,Pla de Govern,  llistat de retribucions del personal directiu ni campanyes de publicitat.

Cartipàs Municipal:

https://www.seu-e.cat/documents/1600520/5037065/CARTIP%C3%80S+MUNICIPAL+2019-2023/5c944399-1c7f-44ef-8345-fb4dcfc146db

Composició òrgans de govern:

https://www.seu-e.cat/documents/1600520/8943447/%C3%92rgans+de+govern+i+funcions/011d5bda-1146-42c2-b89c-3f820630619b

Per Paüls Acord Municipal Enric Adell MoragregaMaria Carme LLuís BenaigesXavier Gracià BertomeuRosa Gabriel LluísMarc Veyga i VilaPaula Beneito ObiolsMari Carmen Targa Lapeira     
Subscriure a
Menu

Menú principal