Subvenció PEXI

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria del Programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica ha concedit a l'Ajuntament de Paüls, una subvenció per a la modernització d'equipaments informàtics una subvenció de 2.140,27€.


 

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2018, de subvencions destinades per a Programa específic d’obres per a l’abastament i distribució d’aigua potable i per al sanejament: depuradores, clavegueram i pluvials, per a l’arranjament de la costa del Sant Fabià  ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de 5.880,73 euros.


 

  • Programa Específic d’obres per a la millora de les Xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d’Equipaments informàtics.


 

L’Ajuntament de Paüls ha realitzat durant el mes de juny i juliol actuacions de millora de l’eficiència de l’enllumenat públic. Aquestes actuacions han tingut un cost de 10.812,80€ dels quals la Diputació de Tarragona ha aportat 8.009€. Aquest aportació de la Diputació s’emmarca en l’Àmbit Subvenció del Programa Específic d'obres per a millora de les Xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d'Equipaments informàtics (PEXI).

 

Menu

Menú principal