Subvencions Generalitat de Catalunya

Archivo:Logotipo de la Generalitat de Catalunya.svg - Wikipedia, la  enciclopedia libre

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi

 

RESOLUCIÓ ACC/2664/2022, de 16 d'agost, per la qual es convoquen per a l'any 2022 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d'incendis forestals i la restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01), s'ha concedit un ajut a l'Ajuntament de Paüls (Expedient TE50927822)  per un import de 29.568,14 euros, dels quals 12.714.30 € estan finançats amb fons FEADER i la resta, 16.853,84 €, pel DARP.

 

 

D’acord amb la RESOLUCIÓ ACC/1765/2021, de 2 de juny, per la qual es convoquen per a l'any 2021 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01) i la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01), s'ha concedit un ajut a l'Ajuntament de Paüls (Expedient TE50928021)  per un import de 29.989,81 euros, dels quals 12.895,62 € estan finançats amb fons FEADER i la resta, 17.094,19 €, pel DARP.

 

 

 

 

AJUT SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

Menu

Menú principal