Preinscripció llar d'infants "El Món Petit"

28/03/2022 Actualitat

Preinscripció llar d'infants "El Món Petit"

Queda obert el període de preinscripció per a la llar d'infants " El Món Petit" fins al dia 29/04/2022.

Documentació que cal aportar:

- Original i fotocòpia de DNI del/ de la sol·licitant.

- Original i fotocòpia del llibre de família

Sol·licitud de preinscripció en el següent enllaç: /sites/pauls/files/recursos/preinscripio_curs_22-23.pdf

Menu

Menú principal