Ajuts de la Diputació de Tarragona 2022

28/07/2023 Actualitat

Ajuts de la Diputació de Tarragona 2022

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2022, de subvencions destinades per a  la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipis, anualitat 2022, concretament per al concepte d’adquisició d’un ordinador portàtil,  ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de 371,99 euros.

 

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2022, de subvencions destinades per a  la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipis, anualitat 2022, concretament per al concepte d’adquisició de sistemes SAI, còpies automàtiques i optimització de les polítiques de ciberseguretat,  ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de 3.260,55 euros.

 

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2022, de subvencions destinades per a subvencions als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials 2022, concretament per al concepte “Arranjament de l'entorn de la piscina municipal”,  ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de 25.000 euros.

Menu

Menú principal