Ajut

04/10/2023

Ajut

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi

 

RESOLUCIÓ ACC/2664/2022, de 16 d'agost, per la qual es convoquen per a l'any 2022 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d'incendis forestals i la restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01), s'ha concedit un ajut a l'ADF Sant Roc de Paüls (Expedient TE50935622)  per un import de 24.872,78 euros, dels quals 10.695,30 € estan finançats amb fons FEADER i la resta, 14.177,48 €, pel DARP.

 

Menu

Menú principal