Activitats econòmiques

Al poble predomina l'activitat en el sector primari, a causa de la seva situació geogràfica i a la despoblació de les zones rurals.

 

L'activitat agrícola principal està centrada en les oliveres, ametllers, vinyes, arbres fruiters i garrofers. També, en les plantacions de regadiu; verdures i cereals (blat i civada). Antigament, predominaven les pastures d'ovelles i cabres, però avui dia, a més hi ha les porcines i les avícoles.

 

Menu

Menú principal