Instància genèrica

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud al vostre ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal.

Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.


 

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona.


 

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
Presencialment: a les oficines municipals.


 

Preu

Gratuït.


 

Documentació a aportar

No cal aportar documentació.


 

Termini de resolució

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.


 

Enllaç a la instància genèrica; 

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=171&FIL_WTXIDTRAM=06C1841D3A944532B529D6BAE4B1BC0B&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%E0ncia%20gen%E8rica

 

     

     

    Menu

    Menú principal