Ens i organismes

Aquest ens, actualment, no disposa d'oposició, càrrecs de confiança, codi de conducta,Pla de Govern,  llistat de retribucions del personal directiu ni campanyes de publicitat.Cartipàs Municipal:https://www.seu-e.cat/documents/1600520/5037065/CARTIP%C3%80S+MUNICIPAL+2019-2023/5c944399-1c7f-44ef-8345...
 Calendari òrgans de govern:/sites/pauls/files/recursos/calendari_organs_de_govern.pdf Actes de plehttps://www.seu-e.cat/ca/web/pauls/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/actes-de-pleAcords de Junta de Governhttps://www.seu-e.cat/ca/web/pauls/...
Agenda Institucional Alts Càrrecs:Mes de Gener
Declaració de béns i activitats dels alts càrrecs
https://www.seu-e.cat/ca/web/pauls/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/competencies-i-funcions
Relació de llocs de Treball:/sites/pauls/files/recursos/plantilla_personal.pdfRetribucions personal: /sites/pauls/files/recursos/ajuntament_de_pauls.pdf 
https://www.seu-e.cat/ca/web/pauls/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/relacio-d-invitacions-als-alts-carrecs
Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud al vostre ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal. Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat. Qui el pot demanar? Qualsevol persona. ...
Subscriure a
Menu

Menú principal