Subvencions Diputació de Tarragona 2020

 

 

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2020, de subvencions destinades a a realització
d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del
Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada
de la Covid-19
, ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de 2.500 euros.

 

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2020, de subvencions destinades a l’impuls de l’economia baixa en carboni ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de 13.059,25 euros per a renovar l’enllumenat de l’Ajuntament, escola de música, escola, llar dels jubilats, punt d’informació turística Ca la Pelo, Casal.....

 

La  Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2020, de subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de  9.827,33 euros.

 

La  Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2020, de subvencions d'interessos de préstecs concertats pels ens locals, ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de 2.540,70 euros.

 

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció nominativa a favor de l'Ajuntament de Paüls per a l'actuació "Arranjament de diversos trams de carrers per problemes greus" per un import de 91.355,00 euros.

 

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2020, de subvencions destinades a la realització d’actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics, ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de 1.947,49 euros.

 

 La  Diputació de Tarragonaa través de la convocatòria 2020, de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de 2.772,71 euros. La Diputació de Tarragona, ha concedit a l'Ajuntament de Paüls una subvenció per un import de 23.523,71€ en el marc de les "Subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020". Aquesta subvenció s'ha destinat a l'obertura de camins, restabliment de murs caiguts i l'arranjament del carrer Sant Antoni que van ser danyats durant el temporal Glòria.

 

La  Diputació de Tarragona, ha aprovat les bases per a la convocatòria 2020, de subvencions per al funcionament de les llars d'infants publiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil en escoles rurals per al curs 2019/2020. L'Ajuntament de Paüls ha  sol·licitat per a l'escola Sant Roc de Paüls - ZER Riu i Serra un ajut per un import de 3.500,00 euros. El cost justificat del servei ha estat de 15.355,36 euros.   

 

La  Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2020, de subvencions destinades actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua del consum humà, ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de 4.079,70 euros. 

 

La  Diputació de Tarragonaa través de la convocatòria 2020, de subvencions per a la protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga, invasores i recollida d'animals domèstics abandonats, ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de 833,23 euros. 

 

La  Diputació de Tarragonaha aprovat les bases per a la convocatòria 2020, de subvencions destinades als municipis, amb matèria de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID19. Exercici 2020. L'Ajuntament de Paüls ha  sol·licitat un ajut per un import de 11.079,02 euros. El cost justificat del servei ascendeix a 13.141,71 euros. 

 

La  Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2020, de subvencions destinades a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019, per a l’any 2020 ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de 10.000,00euros.

 

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2020, de la línia de subvencions del PAM  per al Programa de despeses corrents exercici 2020, ha concedit a l'ajuntament de Paüls un ajut per un import de 42.100,00€.

 

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria del Pla d'Acció Municipal de l'any  2020, ha concedit a l'Ajuntament de Paüls, una subvenció en el "Programa d’inversions” per a la “Millora serveis accessos centre informació turística i castell” de  28.379,09 euros .

 

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2020, de la línia de subvencions del PAM  per amortització extraordinària i anticipada de préstec exercici 2020, ha concedit a l'ajuntament de Paüls un ajut per un import de 27.223,40 €. 


 

La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria 2020, de subvencions destinades per a projectes i activitats culturals singulars extraordinàries, concretament per al concepte FESTES NADALANQUESha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut per un import de 4.648,20 euros.

 

La Diputació de Tarragonaa través de la convocatòria 2020, de subvencions destinades per als ens locals per a projectes i activitats culturals singulars extraordinàries, concretament per al concepte de FESTA DE LA CIRERAha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut d'un import de 4643,19 euros. 

 

 

Menu

Menú principal