Santa Cecília

És una festa en honor als músics.  Consta de petits actes, tots ells dedicats a la música. 

Aquesta festa es deguda a la gran tradició musical del poble. Cap al 1910, un grup de veïns estaven interessats en voler crear una banda de música, van acordar amb Isidre Alcón (veí del Pinell de Brai), organitzar un bar per fer-hi música en viu a Paüls. Aquell fou el lloc de naixement de La Lira Paulsense, al 1911. Estava formada per disset músics, dirigits per Isidre Alcón.  

Com es pot apreciar, la música està molt lligada al municipi de Paüls. Avui dia hi ha una orquesta (Atalaya), una xaranga, una coral, un grup de tambors, una escola de música i la banda. 

Menu

Menú principal