Noticies

26/02/2024
La Diputació de Tarragona ha finançat l’actuació corresponent a “Pavimentació i serveis del carrer Creu”. Aquesta actuació ha consistit amb l’arranjament de la xarxa d’abastament d’aigua, sanejament, pluvials i pavimentació del carrer Creu. L’obra ha tingut un cost de 294.955,14€ dels quals la...
16/10/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de la línia d’Excepcionals 2023 per l’execució de l’actuació arranjament parcial del carrer Sant Roc per danys al clavegueram, per import de 40.000 euros. Aquesta actuació que ha tingut un cost de 43.356,39 € s’ha realitzat per tal de garantir la...
16/10/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de la línia d’Excepcionals 2023 per l’execució de l’actuació arranjament parcial del carrer Sant Roc per danys al clavegueram, per import de 40.000 euros. Aquesta actuació que ha tingut un cost de 43.356,39 € s’ha realitzat per tal de garantir la...
04/10/2023
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi RESOLUCIÓ ACC/2664/2022, de 16 d'agost, per la qual es convoquen per a l'any 2022 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la...
28/07/2023 Actualitat
La Diputació de Tarragona , a través de la convocatòria 2022, de subvencions destinades per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipis, anualitat 2022 , concretament per al concepte d’adquisició d’un ordinador portàtil , ha concedit a l'Ajuntament de Paüls un ajut...
20/06/2023
L'Agrupació de Defensa Forestal Sant Roc de Paüls va rebre un ajut per part de la Diputació de Tarragona per un import de 13.948,30 euros. En data 13 de desmbre de 2022 es va concedir aquesta subvenció que està destinada al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals per ADFs,...
05/04/2023
La Diputació de Tarragona, a través de la convocatòria de "Subvencions per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge, convocatòria 2022” ha concedit a l'Ajuntament de Paüls, una subvenció de 30.000€ per a l’adquisició de l’immoble de carrer Creu 23.
28/11/2022
L'Agrupació de Defensa Forestal Sant Roc de Paüls va rebre un ajut per part de la Diputació de Tarragona per un import de 10.800,00 euros. En data 14 de desmbre de 2021 es va concedir aquesta subvenció que està destinada al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals per ADFs,...
31/10/2022
La Diputació de Tarragona , a través de la convocatòria de " S ubvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2022 ” ha concedit a l'Ajuntament de Paüls, una subvenció per a l’ “Arranjament parcial del carrer Sant Roc per danys per aiguats” de 63.180€
Subvencions Excepcionals 2021
31/10/2022 Actualitat
La Diputació de Tarragona , a través de la convocatòria de "S ubvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2021 ” ha concedit a l'Ajuntament de Paüls, una subvenció per a la per a la “Arranjament de diferents camins amb danys (novembre 2020)” de 80.000€

Pàgines

Menu

Menú principal