Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

- i l'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enric Adell MoragregaAlcalde i regidories d'hisenda, comunicació, medi ambient i personal.Per Paüls – Acord Municipal 
Subvencions Consell ComarcalSubvencions Generalitat de CatalunyaSubvencions Diputació de Tarragona
 01. Ordenança fiscal reguladora per a la gestió dels residus de la construcció02. Ordenança fiscal reguladora per al registre municipal de parelles de fet03. Ordenança fiscal reguladora de les mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Paüls04. Ordenança fiscal...
P.O.U.M  Plànols Sòl urbàSòl no urbanitzableDelimitació de zonesFoto aèria del casc urbàParcel·lari urbàPlans de millora urbanaSubministrament aigua i clavegueramSubministrament energia elèctricahttps://www.seu-e.cat/ca/web/pauls/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/urbanisme  
INFORMACIÓ GENERALL’Ajuntament de Paüls, en col·laboració amb la Direcció General del Cadastre, ha esdevingut un Punt d’Informació Cadastral.Això significa, que a l'Ajuntament, es podran obtenir certificacions i consultes sobre dades cadastrals, no solament literals o alfanumèriques, sinó també,...
ARQUITECTE MUNICIPALJosé Ramón Llorens Fajardo Telèfon: 977 492 283Horari d'atenció: Dimecres tarda (alterns) de 17:00-19:30 
TREBALLADORA SOCIAL Ana Castells Marques Telèfon: 977 492 283Horari d'atenció: Dijous de 09:00-13:00   EDUCADORA SOCIAL Rosa Ana Fabra Llambrich Telèfon: 977 492 283Horari d'atenció: Un dijous al mes (últim)
Donar compte de l'informe 36/2023 de Sindicatura de ComptesEACAT - E-TAULER (aoc.cat)Pressupost https://www.seu-e.cat/ca/web/pauls/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/pressupostExecució pressupostària trimestral https://www.seu-e.cat/ca/web/pauls/govern-obert-i-transparencia/...
Pla local de joventut Paüls
En aquest moment no tenim cap resolució judicial resolta.
Dades Nom: Marc Veyga Vila Data de naixement: 13 de març de 1977 Càrrec: Regidor de fires, esports i urbanisme. Partit Polític: Per Paüls – Acord Municipal Adreça electrònica: mveyga@pauls.cat No cobra retribució, però si indemnització per assistència als òrgans col·legiats Formació Acadèmica · De ...
Dades Nom: Rosa Gabriel Lluís Data de naixement: 30/08/1980 Càrrec: Regidora de camins, patrimoni i espais municipals. Partit Polític: Per Paüls – Acord Municipal No cobra retribució, però si indemnització per assistència als òrgans col·legiats Formació Acadèmica Escola Pública Paüls, EGB ...
Dades Nom: Maria Carmen Lluís Benaiges Data de naixement: 01 d’abril de 1967 Càrrec: 1ra. Tinent d’Alcaldessa. Regidora de sanitat, serveis socials, seguretat i mobilitat. Partit Polític: Per Paüls – Acord Municipal Adreça electrònica: mclluis@pauls.cat No cobra retribució, però si indemnització ...
Dades Nom: Enric Adell Moragrega Data de naixement: 1 d'octubre de 1986 Càrrec: Alcalde i regidories d'hisenda, comunicació, medi ambient i personal. Partit Polític: Per Paüls – Acord Municipal Adreça electrònica: eadell@pauls.cat Formació Acadèmica · Batxillerat Tecnològic a l’IES Roquetes. · Grau ...

Pàgines

Subscriure a
Menu

Menú principal